Oferta

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa zbóż:

– Młynki młotkowe
– Mieszalniki wstęgowe i łopatowe
– Przenośniki ślimakowe i łańcuchowe
– Podnośniki kubełkowe
– Zapory magnetyczne
– Zasuwy
– Urządzenia i konstrukcje towarzyszące

Urządzenia i systemy ochrony środowiska:

– Sterylizatory ścieków
– Flotatory ścieków

Kompletne linie technologiczne do utylizacji odpadów zwierzęcych:

– Destruktory
– Rozdrabniacze
– Muldy przyjęciowe
– Prasy: tłokowe i ślimakowe
– Pompy tłuszczowe
– Skraplacze oparów

Urządzenia do transportu materiałów sypkich i półsypkich:

– Przenośniki ślimakowe i łańcuchowe
– Podnośniki kubełkowe
– Przenośniki taśmowe
– Zbiorniki magazynowe